Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur fungerar växthuseffekten?

Smutsig glaciär

Även om växthuseffekten blivit allmänt känt först de senaste decennierna så har den varit känd i flera hundra år. Men vad innebär den egentligen?

Jordens atmosfär är full av gaser. Dessa har förmågan att såväl reflektera som absorbera strålning. Växthuseffekten åsyftar när värmestrålning från jorden stiger och kommer i kontakt med atmosfärens gaser, som i sin tur återflekterar den med följd att jorden värms upp.

Detta blir ett problem om dessa växthusgaserna är så omfattande att mängden värme som återstrålas helt enkelt blir så omfattande att jorden blir för varm. I optimala fall så skulle en större del av jordens värme fördelas i atmosfären.

Man tror att mänsklig aktivitet i stor utsträckning har bidragit till en ökning av växthusgaser. Särskild då förbränning och fossila bränslen resulterar i biprodukter som främjar bildandet av denna sorts gas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *