Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur hittar man en försäkring för sin hund?

Hur man hittar en försäkring för sin hund

När man lever med en hund så blir hunden som en familjemedlem. Som familjemedlem så ger man hunden samma rättigheter som man ger alla andra familjemedlemmar. Den får mat, omvårdnad och man sköter om dessa så att de ska må bra och trivas.

Men det händer att även hundar blir sjuka eller råkar ut för olyckor. Det kan snabbt bli en mycket dyr historia om ens hund behöver omfattande sjukvård. Man har förstås valet att avliva sin hund men det är inte det man väljer i första hand för sina familjemedlemmar, inte ens om det är en ekonomisk fråga.

Det finns dock gott om försäkringsbolag som erbjuder försäkringar för hundar. Dessa försäkringar har olika innehåll beroende på vad det är för form av hund man har. Om man använder sin hund för avel, i tävlingssammanhang, jakt eller i arbete så kan man teckna olika specialförsäkringar som ger rätt ersättning vid en händelse.

Vad innehåller en hundförsäkring

  • Om hunden blir sjuk eller råkar ut för en olycka så får man ersättning för de kostnader som uppstår. Den maximala ersättningen som utgår vid ett och samma tillfäller är 25 000 kronor. Det kan jämföras med att en genomsnittlig kostnad för en hund som råkat ut för en trafikolycka ligger på drygt 16 000 kronor. Självrisken är normalt cirka 1 500 kronor + 20 procent av kostnaden.
  • Om ens hund blivit skadad av rovdjur så utgår ersättning för veterinärkostnader. Vid skada från rovdjur betalar man normalt ingen självrisk.
  • Även en livförsäkring ingår som ger ersättning om hunden skulle avliva genom sjukdom, olycksfall eller om hunden blir stulen eller kommer bort. Livförsäkringen gäller till det år hunden fyller 10 år. Det finns olika belopp som betalas ut beroende på om det är ett sällskapsdjur, avelsdjur eller om hunden har olika meriter i tävlingssammanhang eller inom arbetet. För blandraser utan stamtavla ligger det maximala ersättningsbeloppet på 10 000 kronor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *