Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur påverkar amfetamin kroppen

Amfetamin är ett centralstimulerande medel som är framtaget på syntetisk väg på laboratorium. Amfetamin är i sin ursprungliga form en vätska som man sedan behandlar så att det blir ett pulver, vilket är lättare att hantera både vid bruk men även vid tillverkning av läkemedel.

Amfetamin har funnits sedan slutet på 1800 talet men det är först under 1930 talet som användningen av amfetamin blev mer utbrett då man dels använde det för medicinskt bruk men även att man upptäckte fördelarna med amfetaminets effekter vilket innebar att folk började missbruka drogen i vardagliga sammanhang.

Amfetamin har många användningsområden, dels inom läkemedelsindustrin som tillverkar mediciner för astmapatienter och personer som är hyperaktiva, som bland annat personer med ADHD. Amfetamin användes även inom flertalet yrken där dess effekter innebar att lastbilsförare och piloter orkade genomföra längre sträckor. Drogen var även vanligt förekommande i krig då dess förmåga att motverka hunger och sömn i kombination med ökat självförtroende gjorde att soldaterna orkade betydligt mer.

Amfetamin kan intas oralt eller med spruta. De vanligaste effekterna som ett rus ger är bland annat att hungerkänslor försvinner, man orkar mer, man får bättre självförtroende och man blir av med ångesten. Detta gör att den som tar amfetamin kan vara uppe flera dygn i sträck, utan att äta, samtidigt som drogen ger en känsla av oövervinnlighet vilket gör drogen mycket populär hos kriminella personer men även hos hårt arbetande personer.

Man tror att cirka 50 miljoner personer årligen brukar amfetamin världen över. Det största missbruket finner man i Asien där cirka hälften av alla missbrukare finns. Här är drogen vanlig bland den fattigare delen av befolkningen, dels därför att den gör livet lite drägligare där hunger och problem stängs ute och dels för att den ger personer kraft att orka jobba mycket.

Amfetaminets påverkan på kroppen är ganska omfattande, framförallt vid längre tids missbruk. Amfetaminet har stor påverkan på hjärnan vilket innebär att kroppens kontrollsystem får problem att samordna kroppens rörelser. Detta leder till att en missbrukares kroppsrörelser upplevs som fladdrigt och osammanhängande, ofta tillsammans med olika muskelsammandragningar som liknar tics.

Andra biverkningar är att personens möjligheter att kordinera saker upphör helt. Man faller ofta in i upprepade mönster som inte går att bryta. Ett exempel är att man byter tändstift på bilen, varje dag.

Efter en längre tids användning av amfetamin kommer så småningom hallucinationer att inträda och man får paranoida vaneföreställningar och detta leder senare till ett psykotiskt tillstånd som kan utveckla sig till obotlig schizofreni.

Missbruk av amfetamin leder även i många fall till döden bland annat genom hjärtförlamning eller brustna blodkärl. Självmord är vanligt förekommande bland personer som är grova missbrukare av amfetamin och smittor av olika sjukdomar genom användningen av samma sprutor leder till att aids och gulsot är ganska vanligt förekommande.

Sömnbrist och matbrist, vilket innebär att kroppen inte får vila eller får den näring den behöver, gör att många som missbrukar amfetamin är undernärda och ofta drabbas av infektioner.

Amfetamin är mycket beroendeframkallande och abstinensbesvären visar sig ofta i rastlöshet, illamående, feber och depressioner.

(3) Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *