Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur lever man som muslim

Det finns cirka 1 miljard muslimer idag och de flesta muslimer är boende i mellanöstern men finns även representerade i större grupper i främst norra Afrika. Att leva som en muslim innebär inte bara att man lever efter koranen utan även att man lever sitt liv på ett speciellt sätt.

En muslim har fem stycken grundpelare som de måste leva efter och dessa är de grundläggande plikterna som varje muslim har, därefter kan man tolka koranen olika i olika familjer eller områden. En muslim har även ett utpräglat och mycket strikt levnadssätt som i grund och botten betyder att man alltid ska försöka göra någonting bra och att allt som är dåligt är en skam för familjen.

Att leva som en muslim innebär att man följer nedanstående 5 plikter:

  1. Trohetsbekännelsen – ”Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är gudens profet”.
  2. Bönen – Denna ska utföras fem gånger varje dag med huvudet riktat mot Mecka.
  3. Allmosan – Man ska hjälpa sina bröder och systrar i nöd.
  4. Fastan – Ramadan är en månad där man under dagtid inte får äta.
  5. Pilgrimsfärden – Man ska försöka besöka Mecka minst en gång i livet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *