Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Religion

Hur går man ur Svenska kyrkan?

Arjeplogs kyrka. Hur går man ur Svenska kyrkan?

Om man av något skäl vill gå ur den Svenska kyrkan så har alla rätt att utan motivering säga upp sitt medlemskap i Svenska kyrkan. Alla personer som är födda i Sverige före år 1996 är automatiskt medlemmar i Svenska kyrkan. Personer födda år 1996 och efter måste själva ansöka […]

Hur lever man som muslim

Det finns cirka 1 miljard muslimer idag och de flesta muslimer är boende i mellanöstern men finns även representerade i större grupper i främst norra Afrika. Att leva som en muslim innebär inte bara att man lever efter koranen utan även att man lever sitt liv på ett speciellt sätt. […]

Hur lever en hindu

Hinduismen har funnits väldigt länge och uppstod i Centralasien. Man räknar med att det idag finns drygt 700 miljoner personer som är hinduer. Hinduismen har de flesta troende i Indien, Pakistan och länderna runt omkring. Till skillnad mot kristendomen och andra religioner så har hinduismen ingen upphovsman, den är istället […]

Hur lever en buddhist?

Precis som med de flesta andra religioner så lever en buddhist som alla andra utan några större inskränkningar på sin vardag. Dock består buddhismen av olika läror som man försöker följa. En sann buddhist besöker tempel med jämna mellanrum där de tänder ljus, rökelse och lägger blommor vid ett altare. […]