Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur räknar man ut ränta

När man räknar ut ränta, vilket är en periodbaserad avgift för en försening eller ett lån, behöver man veta några värden. Dels behöver man ha beloppet som räntan ska beräknas på och dels behöver man få reda på för vilken tid räntan ska beräknas, vilken dag som räntan ska påbörjas att räknas från. Om man inte har avtalad ränta så ska en räntesats som motsvarar riksbankens referensränta + 8 % användas. Om räntan är avtalad ska den godkännas av båda parterna i samband med att man ingick affären.

En ränta löper med ett visst antal procent på årlig basis, om inget annat anges. Ett år har 360 räntedagar, i vissa fall 365. Detta innebär att det är enklast att beräkna räntan genom att ta fram räntebeloppet per dag.

Om man ska betala en årlig ränta på 12 % så räknar man ut kostnaden för räntan per dag. Det innebär att om man ska betala ränta för en försenad räkning på 1000 kr och man är 10 dagar sen så får man fram räntan genom att ta beloppet och multiplicera detta med räntesatsen och delar det därefter på 360 dagar. Då får man fram hur mycket ränta man ska betala per dag. Därefter tar man antal dagar som man ska betala ränta för och multiplicerar detta med räntekostnaden per dag, enligt nedan.

(1000 x 0,12/360) x 10 = 3,33

Detta visar att den totala räntekostnaden för ett belopp på 1000 kr där man ska betala ränta för 10 dagar blir 3, 33 kr.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *