Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur summerar man tal i Excel

Excel har en avancerad hantering av tal, formler och summeringar som följer samma principer som gäller inom matematiken. Detta innebär att man göra både enkla och mer komplexa beräkningar av data i Excel. För att bestämma ordningsföljden när olika tal ska beräknas och summeras så är prioriteringordningen i Excel att tal inom parantes alltid beräknas först.

Excel har även kraftfulla inbyggda funktioner för att summera tal i kolumner utifrån olika kriterier. Man kan använda en funktion som heter Autosumma som ger en möjlighet att markera hela kolumner eller olika områden i ett Excelark och som därefter automatiskt beräknas.

För mer avancerade beräkningar har Excel färdiga formler som kan användas för att räkna ut resultatet. Man kan dessutom skapa egna formler, om man är lite kunnig i matematik.

Exempel
Om man ska summera två värden från två olika fält med varandra så placerar man musmarkören i det fält där man vill att summeringen ska visas och skriver ”=” och sedan klickar på man på det första fältet som innehåller det värde som ska beräknas, ”A1” och anger sedan hur summeringen ska ske genom att ange ”+,-,*” och sedan klickar man på det andra fältet som innehåller det värde som fält ”A1” ska summeras med, i detta fall ”B1” och sedan trycker man på ”Enter”.

Då får man en formel som ser ut enligt följande ”=A1+B1”.

Man kan enkelt utöka beräkningen att omfatta fler fält och även andra typer av beräkningar som multiplikation. Tänk på att de tal som behöver beräknas först alltid ska placeras inom parantes, enligt följande exempel. ”=(A1*C1)+B1”

Denna formel ligger sedan kvar och om något värde ändras i något av de beräknade fälten så uppdateras summeringen automatiskt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *