Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Excel

Hur gör man om text till kolumner i Excel

Ibland när man kopierar in flera kolumner text i Excel så hamnar dessa sammanslaget i en kolumn vilket gör det svårt att sortera, beräkna eller arbeta med de data som man har lagt in. Då kan man använda en funktion som gör om text till kolumner. Nedan finner ni en […]

Hur ersätter man tecken i Excel

Ibland uppstår ett behov av att kunna ersätta vissa tecken eller orduttryck som förekommer i de data man arbetar med i Excel. Då har Excel en funktion som söker upp dessa tecken eller ord och ersätter dessa med det ord eller tecken som man själv har angivit. Följ nedanstående steg […]

Hur sorterar man data i Excel

Excel har inte bara avancerade funktioner för beräkningar utan har även funktioner som gör att man kan sortera och arbeta med de data som man har i Excelarket. En viktig funktion som man behöver använda när man arbetar med stora datamängder är sortering så att man kan sortera data utifrån […]

Hur gör man ett diagram i Excel

Utöver beräkningar av data, sortering av data och avancerade formler har Excel även funktioner för att skapa översiktliga diagram som kan användas för presentationer i samband med att man visar resultat eller mätningar. Att använda diagram i Excel är mycket enkelt, följ nedanstående anvisning för att infoga ett diagram i […]

Hur tar man bort dubbletter i Excel

I Excel kan man hantera stora mängder data som kan sorteras och beräknas utifrån olika behov. När man importerar stora datamängder till Excel så är det väldigt lätt att man får med sig dubbletter. Ett exempel kan vara att samma företagsnamn förekommer flera gånger i en kundlista vilket innebär att […]

Hur summerar man tal i Excel

Excel har en avancerad hantering av tal, formler och summeringar som följer samma principer som gäller inom matematiken. Detta innebär att man göra både enkla och mer komplexa beräkningar av data i Excel. För att bestämma ordningsföljden när olika tal ska beräknas och summeras så är prioriteringordningen i Excel att […]