Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur påverkar rökning ett foster

Gravid kvinna

Kvinnor som är gravida och röker eller vistas i rökiga lokaler får i sig en stor mängd farliga ämnen. Dessa ämnen går direkt över till fostret och kan ge fosterskador. Utöver det så påverkar nikotinet blodflödet vilket leder till att fostret får sämre näring.

När den gravida kvinnan röker får fostret i sig kolmonoxid vilket innebär att fostrets syreupptagning i blodet försämras kraftigt vilket kan leda till syrebrist hos fostret, ända upp till tolv timmar efter att kvinnan har rökt.

Missfall, för tidig förlossning, fosterdöd och sjukdomar som astma och allergier är något som kan drabba fostret i samband med att man röker under graviditeten.

Efter graviditeten tas nikotinet upp av modersmjölken och förs vidare till den ammande bebisen. Bebisen upptag av nikotin är 3 gånger så stort mot vad modern tar upp och är därmed beroendeframkallande för bebisen.

Det innebär att om bebisen inte får i sig nikotin genom modersmjölken, exempelvis om bebisen får tilläggsersättning eller om mamman slutar röka, så kan den bli grinig under en period tills den har vant sig av med sitt beroende.

Det finns ingenting som påvisar att en bebis som har ammats med nikotin kommer att bli rökare, då beroendet kommer att upphöra efter att amningen avslutas, men däremot finns det studier som påvisar att barn till rökande föräldrar oftare blir rökare själva än vad barn till föräldrar som inte röker blir.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *