Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur yttrar sig asperger syndrom

Personer som har aspergers syndrom har en funktionsnedsättning som gör att de har stora svårigheter med att uppfatta och förstå vad som händer runt omkring dem. Personer som har aspergers tänker och agerar annorlunda än de som inte har en funktionsnedsättning.

Man kan inte se på en person att denna har aspergers syndrom utan det yttrar sig i personens agerande i sociala sammanhang. Personer med aspergers har svårt att göra sig förstådda hos andra personer och blir lätt missuppfattade eller anses vara ohyfsade.

Personer med aspergers tar ofta allt man säger bokstavligen och har svårt att läsa mellan raderna eller att förlänga ett resonemang som man för. Detta innebär även att de har svårt att planera eller att vara kreativa i den bemärkningen att de når ända fram. Dessa egenskaper gör att det kan vara svårt för en person med aspergers att både ta till sig korrekt information men även förmedla rätt information.

Personer med aspergers kan även ha problem med att koordinera sina rörelser med sitt tänkande. Detta kan innebära att de tänker göra en sak men gör något helt annat än vad de har tänkt. Detta gör det även svårt att kunna samspela med andra personer i grupp eller inom lagsporter där det är viktigt att kunna förstå hur de andra tänker.

Enligt undersökningar så visar dessa på att 4 personer av 1000 personer lider av aspergers syndrom. Den faktiska siffran för personer med en funktionsnedsättning är troligtvis betydligt större än så men de har inte en så allvarlig funktionsnedsättning eller så har de inte fått en diagnos som påvisar aspergers syndrom.

Ofta upptäcks inte symptomen förrän barnen börjar i skolan där det snabbt uppmärksammas om barnen har svårt att förstå och hänga med i skolarbetet. Aspergers syndrom går inte att bota men det finns en mängd olika saker som man kan göra för att förenkla tillvaron hos en person med aspergers som gör det möjligt för dessa att leva ett normalt liv i samhället.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *