Vi har svar på mer eller mindre allt.

Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Investeringar

Hur investerar man sina pengar bäst

Hur investerar man bäst sina pengar

Hur man bäst investerar sina pengar beror lite på om investeringarna ska vara kortsiktiga eller långsiktiga och vilken avkastning man förväntar sig. Säkra investeringar ger låg avkastning och riskinvesteringar kan ge hög avkastning men också innebära risker för att förlora delar av kapitalet. Säkra investeringar är att köpa statsobligationer. Dessa […]

Hur investerar man i aktier

Investera i aktier.

För att kunna investera i aktier krävs att man har en aktiedepå hos en aktiemäklarfirma där man kan genomföra handel med aktier men man kan även öppna ett VP-konto hos sin bank. När man investerar i aktier behöver man vara tålmodig, intresserad och ha möjlighet att sätta av tid för […]

Hur köper man guld

Guld har nästan alltid varit en trygg och bra investering för den som önskar en bra avkastning. De senaste 8 åren har guldet ökat i försäljningsvärde med drygt 300 %. Att investera i guld bör göras på lång sikt även om det finns stora möjligheter att göra klipp på korta […]