Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

All posts in Data & IT

Hur ändrar man lösenord på routern

Innan man beger sig in på att försöka ändra lösenord till routern så måste man vara medveten om att det finns två olika lösenord. Dels så finns det ett lösenord till själva routern så att du kan logga in i routern och ändra inställningar. Dels så finns det ett lösenord . . . Read more

Hur gör man om text till kolumner i Excel

Ibland när man kopierar in flera kolumner text i Excel så hamnar dessa sammanslaget i en kolumn vilket gör det svårt att sortera, beräkna eller arbeta med de data som man har lagt in. Då kan man använda en funktion som gör om text till kolumner. Nedan finner ni en . . . Read more

Hur ersätter man tecken i Excel

Ibland uppstår ett behov av att kunna ersätta vissa tecken eller orduttryck som förekommer i de data man arbetar med i Excel. Då har Excel en funktion som söker upp dessa tecken eller ord och ersätter dessa med det ord eller tecken som man själv har angivit. Följ nedanstående steg . . . Read more

Hur sorterar man data i Excel

Excel har inte bara avancerade funktioner för beräkningar utan har även funktioner som gör att man kan sortera och arbeta med de data som man har i Excelarket. En viktig funktion som man behöver använda när man arbetar med stora datamängder är sortering så att man kan sortera data utifrån . . . Read more

Hur gör man ett diagram i Excel

Utöver beräkningar av data, sortering av data och avancerade formler har Excel även funktioner för att skapa översiktliga diagram som kan användas för presentationer i samband med att man visar resultat eller mätningar. Att använda diagram i Excel är mycket enkelt, följ nedanstående anvisning för att infoga ett diagram i . . . Read more

Hur tar man bort dubbletter i Excel

I Excel kan man hantera stora mängder data som kan sorteras och beräknas utifrån olika behov. När man importerar stora datamängder till Excel så är det väldigt lätt att man får med sig dubbletter. Ett exempel kan vara att samma företagsnamn förekommer flera gånger i en kundlista vilket innebär att . . . Read more

Hur summerar man tal i Excel

Excel har en avancerad hantering av tal, formler och summeringar som följer samma principer som gäller inom matematiken. Detta innebär att man göra både enkla och mer komplexa beräkningar av data i Excel. För att bestämma ordningsföljden när olika tal ska beräknas och summeras så är prioriteringordningen i Excel att . . . Read more

Hur blir man en hackare

Det sägs att en hackare blir man inte utan man är en redan från grunden. En hackare ska ha rätt attityd, kunskap om sitt område och vara villig att dela med sig av sina alster. En hackare är en person som bygger upp och tillför nätet och mottagarna ett värde. . . . Read more

Hur minskar man storleken på en bild

Med dagens höga upplösningar man får på sina bilder med digitalkameror och mobiler så behöver man ofta minska ned storleken på bilden innan man kan ladda upp den på Internet. Det finns flera program som man kan använda för att minska storleken på en bild, bland annat gratisprogrammen PowerToys, ImageResier . . . Read more